Idaho football takes on Eastern Washington in their season opener on SWX at 3 PM.